Image Description

Kilka słów o Treningu Umiejętności Społecznych TUS:

Trening Umiejętności Społecznych TUS ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Trening umiejętności społecznych to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem społecznym uczestnika. Trening umiejętności społecznych ma bowiem za zadanie poprawiać funkcjonowanie Uczestników wśród innych ludzi. Tego typu zajęcia odbywają się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem trenera - terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób. Umiejętności społeczne są potrzebne każdemu, są tak powszechne, że często ich nie zauważamy. Uczymy się ich od najmłodszych lat, stykając się z innymi ludźmi - tak w rodzinie, wśród najbliższych, jak i w środowisku, w którym przebywamy. Nabywanie umiejętności społecznych poprzez kontakt z otoczeniem nazywamy naturalnym treningiem umiejętności społecznych. Jeśli osoba przejawia trudności społeczne, których nie można skompensować w naturalnym treningu umiejętności społecznych, trening taki realizuje się w warunkach specjalnie w tym celu zaaranżowanych. Pełni on wówczas rolę korekcyjną, terapeutyczną, edukacyjną, rewalidacyjną, czy wręcz rehabilitacyjną. Dzięki treningowi osoba poznaje sens i cel zachowań społecznych, poznaje poszczególne ich elementy i praktycznie je ćwiczy, otrzymuje informacje zwrotne dotyczące prawidłowości tych zachowań. Trening służy także utrwalaniu i integracji nabytych zdolności.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych uczestnicy powinni być przygotowani do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Nabywają między innymi umiejętności:
inicjowania oraz właściwego prowadzenia rozmowy;
dyskutowania;
wyrażania krytyki oraz reagowania na krytykę;
radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
słuchania innych ludzi i zadawania pytań;
odmawiania;
pracy w grupie;
rozwiązywania konfliktów;
rozróżniania uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.


Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie także u młodszych pacjentów obarczonych różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Bywa również zalecany dzieciom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD.

Osoby dorosłe również mogą skorzystać z treningu umiejętności społecznych i metoda ta jest wykorzystywana m.in. w przypadku:
zaburzeń osobowości (takich jak np. osobowość lękowa czy osobowość unikająca);
zaburzeń nerwicowych (szczególnie u osób z fobią społeczną);
zaburzeń afektywnych (takich jak chociażby depresja);
schizofrenii;
zaburzeń schizoafektywnych.

Kontakt
Image Description