Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT to miejsce dla tych Wszystkich, którzy poszukują sposobów na to, aby lepiej i pełniej zrozumieć siebie i innych, aby funkcjonować optymalnie i znaleźć użyteczne rozwiązania. Główny nacisk CET LABIRYNT kładzie na zasoby, umiejętności i predyspozycje klienta, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności, zadań i ról społecznych. Miejsce to powstało z myślą o osobach, dla których tradycyjne formy terapii okazały się nie być tym, czego szukają, a jednocześnie zależy im na profesjonalnej i fachowej pomocy!

Pracuję w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR/BSFT). Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, która skupia się na teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwia ludziom dokonywanie zmian w swoim życiu w możliwie najkrótszym czasie! W trakcie spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywam jego możliwości i mocne strony, które pomogą mu uzyskać poprawę sytuacji. W Centrum LABIRYNT to klient jest najważniejszy, dlatego jego potrzeby, a nie diagnoza wyznaczają kierunek naszej wspólnej pracy. Dokładam wszelkich starań, aby oferowana przeze mnie pomoc była efektywna a czas terapii możliwie jak najkrótszy. W mojej pracy opieram się na trzech zasadach:

1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego

Image Description

Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT

W CET LABIRYNT możesz:
- pracować w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR
- pracować nad sobą indywidualnie lub w grupach socjoterapeutycznych
- uczestniczyć w sesjach treningu umiejętności społecznych TUS SST
- uporać się z trudnym doświadczeniem życiowym (wydarzenia traumatyczne)
- rozwinąć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- poszerzyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki samobójstw
- rozwiązywać konflikty za pomocą technik i metod mediacyjnych
- uczestniczyć w programie Kids’ Skills – Dam Radę! dedykowanym dla Twojego dziecka
- nauczyć się poprawnej komunikacji interpersonalnej i prowadzenia rozmów
- doskonalić się na warsztatach psychoedukacyjnych oraz szkoleniach
- skorzystać z indywidualnych konsultacji
- budować poczucie własnej wartości

Image DescriptionO mnie

mgr Piotr T. Zwoliński – suicydolog, psychotraumatolog, pedagog, certyfikowany terapeuta TSR, certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych TUS SST, mediator rodzinny. Jestem absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek historia, specjalność nauczycielska, ukończyłem specjalizację w zakresie wiedzy o społeczeństwie z przygotowaniem pedagogicznym, jestem dyplomowanym suicydologiem (ekspertem w dziedzinie suicydologii, specjalistą od badania i zapobiegania samobójstwom), pedagogiem (absolwentem Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną), dyplomowanym psychotraumatologiem, dyplomowanym socjoterapeutą (absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii – prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi), certyfikowanym terapeutą Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR/BSFT, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych TUS SST (nr SZ/64/X/2018), certyfikowanym trenerem zarządzania złością i emocjami trudnymi (certyfikat nr CST.SENS/TKZ/01/05/2021), certyfikowanym terapeutą ręki I i II stopnia (certyfikat nr 12/I/TR/TUTOR/2019), certyfikowanym mediatorem sądowym w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych (certyfikat nr ENMA-M/1031/2012). Ukończyłem całościowe szkolenie w nurcie TSR/BSFT (ang. Brief Solution Focused Therapy) w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i posiadam certyfikat terapeuty (certyfikat nr 37) nadany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), potwierdzający moje kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w tym nurcie. Ukończyłem studia podyplomowe z Suicydologii – teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw organizowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne i Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychologia Sądowa i uzyskałem kwalifikacje wykształcenia Psychologa Sądowego. Ukończyłem Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szkole Gestalt w Warszawie. Posiadam kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii dzieci i młodzieży między innymi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w modalności Gestalt. W 2019 roku uzyskałem tytuł Praktyka Metod: Kids'Skills - Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny! (zaświadczenie nr 1564/2019) opartych na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu.

Więcej
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

 • Terapia Społeczna (Socjoterapia)

 • Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

 • Program Kids' Skills - Dam Radę!

 • Terapia i profilaktyka zachowań presuicydalnych i suicydalnych

"Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów.
Oni tylko nie wiedzą, że je znają..."

– Milton Erikson

Poznaj cennik

Istnieje możliwość dopasowania szkolenia do indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z formularza kontaktowego i zapytaj!
Spotkania odwołane w czasie poniżej doby od terminu wizyty są płatne!

Terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych / Terapia Par

 • Koszt: 180 zł/300 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Konsultacja Terapeutyczna

 • Koszt: 250 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

 • Koszt: 150 zł
 • Czas trwania: 60 minut

Grupy Socjoterapeutyczne

 • Koszt: 150 zł
 • Czas trwania: 90 minut

Interwencja Kryzysowa

 • Koszt: 300 zł
 • Czas trwania: 90 - 120 minut

Program Kids’ Skills – Dam Radę!

 • Koszt: 150 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Warsztaty, Szkolenia

 • Koszt: do uzgodnienia
 • Czas trwania: do uzgodnienia
120

Uczestników

30

Szkoleń

10

Modułów

12

Certifikatów

"Nigdy nie jest za późno na to, by stać się tym, kim mogłeś się stać..."

- George Eliot

Osiągnięcia