Image Description

Kilka słów o Metodzie Kids' Skills - Dam Radę!:

Metoda Kids' Skills - Dam Radę! oparta jest na założeniach i metodologii podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy).

Kids’ Skills – Dam Radę! jest programem przeznaczonym dla dzieci przeżywających trudności i problemy natury emocjonalnej lub behawioralnej, dzieci nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości i brakiem pewności siebie, dzieci cierpiących na lęki i fobie.

Program Kids’ Skills - Dam Radę! jest innowacyjną metodą stworzoną przez Ben’a Furman’a – fińskiego psychiatrę, psychoterapeutę, światowej sławy eksperta w dziedzinie rozwoju osobistego. „Kids’ Skills”, jak określa sam Ben Furman, to innowacyjny program pomagania dzieciom w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, takich jak lęki, złe nawyki, problemy ze snem, problemy z koncentracją, napady złości, trudności z chodzeniem do toalety, i wiele innych problemów typowych dla dzieci. Dzieci będące w terapii przechodzą poszczególne etapy programu, jak na przykład wybór umiejętności do opanowania i nazwanie jej (często imieniem lubianej bajkowej istoty), budowanie pewności siebie, czy planowanie uroczystości świętowania sukcesu posiadania nowej umiejętności.

Dzieci bardzo często unikają mówienia o swoich problemach. Zrozumiałe jest, że nie chcą słuchać o tym, że muszą wziąć się w garść, przestać zachowywać się w określony sposób i poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami. Kids’ Skills – Dam Radę! jest metodą, która całkowicie zmienia tę perspektywę. Problem jest tu postrzegany jako zasób. Mierzenie się z nim jest okazją do poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania samooceny oraz rozwijania umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z nim, przydatnych również w życiu dorosłym.

Ideą programu jest koncentracja na mocnych stronach dziecka i wykorzystywanie jego zdolności do rozwiązywania problemów. Problemy rozwiązuje się poprzez nabycie nowych umiejętności. Dzieci bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy. Jest to dla nich naturalny proces bazujący na wrodzonej ciekawości i motywacji wewnętrznej.

Program Kids’ Skills składa się z kilkunastu kroków, które dziecko poznaje na kolejnych sesjach. Wśród nich jest miejsce na ćwiczenie nowej umiejętności, na obserwację postępów oraz na wspólne świętowanie!

Kiedy skorzystać z programu?
Gdy widzisz, że Twoje dziecko przeżywa problemy, np.
– jest płaczliwe i wycofane;
– cierpi na zaburzenia koncentracji;
– ma napady złości;
– jest nadpobudliwe;
– ma problemy z jedzeniem i snem;
– jest niegrzeczne, nieposłuszne;
– nie lubi chodzić do przedszkola lub do szkoły;
– ma problemy adaptacyjne w grupie;
– jest w trudnym okresie związanym z sytuacją domową (rozwód rodziców, strata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania);
– cierpi na zaburzenia depresyjno – kompulsywne;
– cierpi z powodu nieśmiałości, braku poczucia pewności siebie.

Czas i forma spotkań

Ilość i częstotliwość spotkań dostosowany jest do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zaletami „Kids’ Skills – Dam Radę” są z pewnością jego prostota oraz możliwość zaangażowania w program rodziców i opiekunów dzieci. Dzięki temu mają Państwo szansę na poznanie zasad tej metody i późniejsze wielokrotne korzystanie z niej w celu wspierania rozwoju swoich dzieci.

Sesje trwają 50 minut i są podzielone na części:
– spotkanie z rodzicem;
– spotkanie z dzieckiem;
– indywidualnie pracuje z dzieckiem nad nowymi umiejętnościami;
– wraz z dzieckiem przedstawiam rodzicom / opiekunom informacje o postępach.

Kontakt
Image Description