Image Description

Terapia i Profilaktyka Zachowań Presuicydalnych i Suicydalnych

Myśli samobójcze

Myśli samobójcze są poważnym problemem psychologicznym, którego obecności nie można zignorować u siebie lub u osób bliskich. Wprawdzie nie wszystkie osoby, a nawet mniejszość osób, posiadających myśli samobójcze odbiera sobie życie, to jednak jest to realne zagrożenie. Ponadto myśli samobójcze same w sobie są objawem poważnych problemów, wymagających pomocy specjalisty a często łączą się z innymi konkretnymi zaburzeniami takimi jak zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe czy zaburzenia psychotyczne. Ponadto traumatyczne, stresujące wydarzenia życiowe mogą przyczynić się do rozwoju myśli samobójczych. Do tego typu wydarzeń należą na przykład utrata bliskiej osoby, utrata pracy, traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa (molestowanie, przemoc, dzieciństwo w patologicznym środowisku), bycie ofiarą przemocy lub znęcania się. Czasem myśli samobójcze wynikają z poczucia winy i żalu związanego z wydarzeniem z przeszłości, czasem są następstwem poczucia pustki i braku sensu życia, bezemocjonalnego poczucia braku nadziei. Niezwykle istotną kwestią jest podstawowe rozróżnienie dotyczące samobójstwa i próby samobójczej. Samobójstwo to działanie zakończone zgonem jednostki. Próba samobójcza to zachowanie mające na celu uszkodzenie własnego ciała z intencją odebrania sobie życia.

Przyczyny myśli samobójczych

Prawdopodobnie około 10% osób na jakimś etapie swojego życia myślało o odebraniu sobie życia. Pojawianie się takich wyobrażeń często jest reakcją na jakieś wydarzenie czy też sytuacje, bądź wynika z choroby. W przypadku młodych ludzi podłoże samobójstwa jest znacznie inne. Młodzież i dzieci dokonują prób samobójczych pod wpływem impulsu, gniewu, a nawet niskiej samooceny. Czasami motywem jest zemsta, która ma wywołać u innych poczucie winy. U osób dorosłych najczęściej przyczyną są problemy w związku, rozstanie, ale również niemożność zagwarantowania najbliższym odpowiednich warunków materialnych. W przypadku depresji, anhedonii czy też zaburzeń afektywnych fantazje o odebraniu sobie życia są częste, ale przejście do czynów nie zawsze następuje w krótkim czasie. Dlatego zawsze należy szukać pomocy, nawet jeżeli wydaje się, że nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Warto zgłosić się do CET LABIRYNT w Białymstoku, gdzie znajdziecie Państwo fachową pomoc.

Należy zaznaczyć, że osoby doświadczające myśli samobójczych nie powinny się za nie dodatkowo obwiniać. Takie doznania niestety nie są rzadkie i odczuwanie ich nie czynią nikogo słabym, czy niemoralnym. Dla osób dotkniętych tym problemem ważne jest, aby przełamać milczenie (czasem połączone ze wstydem) i nie bać się sięgnąć po pomoc. Z racji powagi i powszechności tego problemu istnieje wiele stron, instytucji i miejsc, do których może zwrócić się osoba doświadczająca myśli samobójczych. Jednym z nich jest gabinet terapeutyczny.

Myślom samobójczym często towarzyszą:

- zaburzenia snu (np. wczesne budzenie się);
- problemy z pamięcią i koncentracją uwagi;
- poczucie winy (nadmierne i zwykle nieuzasadnione);
- spowolnienie psychoruchowe (rzadziej pobudzenie);
- zmiany łaknienia i masy ciała (zmniejszenie apetytu);
- utrata zainteresowań pasjami i działaniami;
- niskie poczucie własnej wartości;
- utrata wiary w siebie;
- silny niepokój i ataki paniki;
- pragnienie ucieczki od bólu emocjonalnego;
- poczucie braku nadziei;
- autoagresja.

CET LABIRYNT świadczy usługi osobom dotkniętym:

- kryzysem uruchamiającym myśli i tendencje samobójcze;
- chronicznymi tendencjami suicydologicznymi;
- samookaleczeniami;
- świadczy pomoc osobom w żałobie po śmierci samobójczej osoby bliskiej.

Terapia może okazać się pomocna w poznaniu dręczących myśli i uczuć, leżących u podłoża myśli samobójczych. Rozmowa z doświadczonym i przyjaznym terapeutą o swoim bólu, niepokoju czy przeszłych traumatycznych wydarzeniach pozwala na uzyskanie zrozumienia i w rezultacie większego poczucia kontroli nad własnymi emocjami, zdrowiem i życiem.

W Centrum Edukacyjno – Terapeutycznym LABIRYNT odnajdziesz specjalistę - suicydologa, który jest szczególnie zaangażowany w to zagadnienie. Przebył specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Posiada zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, jak również posiada wiedzę z obszaru suicydologii, która przydatna jest w kreowaniu programów profilaktycznych, prewencyjnych oraz terapeutycznych.

Dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z terapeutą, psychologiem lub psychiatrą, oprócz płatnych konsultacji np. w Centrum Edukacyjno - Terapeutycznym LABIRYNT w Białymstoku jest możliwość skorzystania z bezpłatnego wparcia:

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123 Codziennie od 14:00 do 22:00

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 702 222 dorośli / całodobowo

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 dzieci i młodzież / całodobowo

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212 dzieci i młodzież / całodobowo

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002 dzieci, młodzież i dorośli / całodobowo

oraz na:

ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY! - zwjr.pl

Kontakt
Image Description